Vedení účetnictví  (dříve podvojné účetnictví)

Věnujte se svému podnikání, účetnictví nechejte na nás.

Zbavte se starostí, které brzdí Vaše podnikatelské aktivity. Vedle kvalitně zpracovaného účetnictví u nás můžete počítat s individuálním přístupem, na kterém si společnost zakládá. S účetnictvím vedeným u nás se vyhnete problémům s úřady, garantujeme spolehlivost a dodržování termínů.  

Pracujeme s širokou škálou klientů a to nám umožnuje získávat zkušenosti z různých oblastí podnikání. Na základě toho Vám navrhneme řešení a formu spolupráce, které Vám budou vyhovovat nejvíce.

S naší pomocí se Vaše účetnictví stane přehledným a bude poskytovat dostatek informací potřebných pro Vaše podnikatelská rozhodnutí!

Za vedení účetnictví neseme plnou zodpovědnost. 
 

Co vedení účetnictví od nás zahrnuje?

 • kompletní zpracování účetnictví a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí

 • vedení a zpracování závazků a pohledávek včetně kontroly jejich úhrad

 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

 • zpracování bankovních výpisů a vyhotovení příkazů k úhradě

 • vedení pokladní knihy

 • možnost vystavování vydaných faktur dle přání klienta

 • zpracování mezd

 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest

 • zpracování vnitřních směrnic a postupů účtování

 • měsíční (čtvrtletní) zpracování přiznání k DPH včetně příloh

 • zpracování ostatních daní, ke kterým je klient registrován (daň z příjmů, silniční daň, darovací daň,…)

 • účetní poradenství a příprava dokladů ke kontrolám

 • zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ

 • zastupování klienta na úřadech

 • účetní závěrka

 • předávání pokladů v sídle Vaši společnosti